کنترل پنل پلسک ویندوز سرور 2019

ms sql 2019

100mb-w

• 100 مگابایت فضای هاست
• ترافیک نامحدود
•کنترل پنل پلسک
• راه اندازی یک سایت
گواهی امنیتی SSL رایگان

2000mb-w

• 2000 مگابایت فضای هاست
• ترافیک نامحدود
•کنترل پنل پلسک
• راه اندازی یک سایت
گواهی امنیتی SSL رایگان

10000mb-w

• 10000 مگابایت فضای هاست
• ترافیک نامحدود
•کنترل پنل پلسک
• راه اندازی یک سایت
گواهی امنیتی SSL رایگان

5000mb-w

• 5000 مگابایت فضای هاست
• ترافیک نامحدود
•کنترل پنل پلسک
• راه اندازی یک سایت
گواهی امنیتی SSL رایگان

500mb-w

• 500 مگابایت فضای هاست
• ترافیک نامحدود
•کنترل پنل پلسک
• راه اندازی یک سایت
گواهی امنیتی SSL رایگان

1000mb-w

• 1000 مگابایت فضای هاست
• ترافیک نامحدود
•کنترل پنل پلسک
• راه اندازی یک سایت
گواهی امنیتی SSL رایگان

250mb-w

• 250 مگابایت فضای هاست
• ترافیک نامحدود
•کنترل پنل پلسک
• راه اندازی یک سایت
گواهی امنیتی SSL رایگان